Ordentlighed – rigtig og forkert, hjælpsomhed og gavn

Ordentlighed – rigtig og forkert, hjælpsomhed og gavn

Ordentlig. Ordet bliver ofte brugt i sammenhænge hvor vi kommer til at dømme – eller fordømme – om hvad der er rigtig og forkert. Vi kalder det ordentlig eller ikke ordentligt, ikke i orden eller uordentligt.

Hvad er ordentligt?

Dét, der sker, ved at holde noget op som ordentligt, er at vi dømmer noget som godt nok – og derved dømmer dét der ikke havner indenfor den samme ramme, som uordentligt.

Ved at dømme noget som ordentligt – hvor vi i tanken polariserer i rigtig og forkert – danner vi en holdning, som vi bliver nødt til at forsvare.

“Ér det nu sådan”, hører vi, fra en indre stemme, eller fra en anden person. 

Ér det nu sådan?

Helt 100%? 

Uden at måske have tænkt over det, kommer vi til at dele verden op. Hvad er rigtig? Hvad er forkert?

Fordi ordentlighed skal være at kun vælge det rigtige – hele tiden – ikke?

Vi træner sindet

Selvom vi har overvejet det eller ej, bliver gentagelsen i at dømme i rigtig og forkert, måden vi træner sindet på.

Ubevidst.

Måske har vi trænet sindet på den måde siden vi var barn – måske er det dét, vi har med os fra vores forældre, som de har med fra deres forældre.

Sindets træning i konstant overvågning af om det nu er rigtig, hvad der sker, eller hvad en person laver.

Med alderdom kommer mere rigiditet i sindet, med mindre vi træner det.
Med lang tids gentagen af samme tankemønstre, opstår rigiditet og mangel på fleksibilitet i sindet. (Den kære dame på billedet er kun med som eksempel på det lange liv)

Rigiditet i sind

Hvis vi i lang tid gentager samme reaktion på de sanseindtryk vi får fra verden, dannes neurale baner i hjernen.

For hver gang et kendt sindsindtryk opstår, går det hurtigere at vi følger samme tanke, i stedet for at kunne vælge, velovervejet.

Hvert indtryk – fra tanker, syn, smag, lugtesans, lyde eller berøring – som vi hurtigt reagerer på, forstærker de tankemønstre – eller neurale baner.

Vi kalder dem vaner.

Fleksibilitet i sind

I en given situation, er det måske ikke altid nødvendigt at dømme om rigtigt eller forkert.

Nogen gange – afhængig af den givne situation – kan det være at vi handler anderledes, eller slet ikke handler, for at vi ikke sidder fast i at skulle dømme som rigtigt eller forkert.

Hvis vi kan bryde vanen.

Til gavn eller ikke til gavn – er det hjælpsomt?

Hvis vi i stedet for at blive ved med at forstærke de vaner der får os til at dømme alt hurtigere om rigtig og forkert – de vaner der laver sindet ufleksibelt – kan træne sindet til at møde verden med åbenhed, giver det mulighed for flere valgmuligheder.

Hvis det er det rigtige – udelader det så alt andet som ikke rigtig?

Hvis det er det forkerte – bliver vi så ramt af skyld og skam fordi vi lavede noget der havnede udenfor det rigtige?

Mennesker er mennesker – vi laver alle sammen fejl. 

Det er en del af dét at være menneske – selv uden at dømme om det er rigtig eller forkert. 

Hvad nu hvis vi ønskede at træne sindet på en måde, hvor vi slap for skyld og skam? 

Hvad hvis vi kunne træne sindet i at ikke være reaktivt styret af vaner?

At give slip

Muligheden ér der, for at træne sindet.

Det kræver at vi træner i at give slip på holdninger.

Det kan være en udfordring for mange, men at nå dertil, giver en grad af frihed i hjertet der gør livet lettere at leve.

Skal jeg ikke have holdninger? Dét må være forkert!

Der er ingen der siger hvad du skal – det ikke-dømmende sind, der ikke tager udgangspunkt i rigtig eller forkert, hvad man må og ikke må, hvad man skal og ikke skal, er frit til et nyt perspektiv.

Hvad der er til gavn, i situationen.

Hvad der er hjælpsomt, indenfor et sammenhæng.

Set fra dét perspektiv, kan en handling være til gavn i en situation, og samme handling kan være skadelig i en anden situation.

At give slip på holdninger

Alt det arbejde sindet er udsat for, når det skal dømme om ethvert indtryk er rigtig eller forkert, kan vi slippe for.

Færre faste holdninger i kombination med træning i metta (kærlig venlighed) gør at vi kan møde ethvert menneske med et imødekommende sind, uanset om deres adfærd er gavnlig eller ej.

Er den adfærd ikke til gavn, så er det sådan det ér, uden at vi behøver at danne en holdning til om det er forkert (som vi så bliver nødt til at forsvare, og danne mentale billeder af hvad der så er rigtigt).

Der er meditationsmetoder vi bruger til at lade faste holdninger og overbevisninger gå i opløsning. Én af den indebærer at blive ved med at spørge ind til enhver holdning – “er det sandt” – “er det ultimativt sandt?” – hele sessionen.

Er det sandt?
Er det – i sidste ende – sandt? Hele tiden, i alle sammenhænge? Altid?

Moral og ordentlighed

Ordentlighed handler ofte om moral.

At handle med god moral er værdifuldt.

God moral i handling, tale og tanker er til gavn for den der udfører og den der modtager.

Det er bare dét, at huske, at vi har mulighed for at handle med god moral uden at dømme andre som at de er forkert i det, selvom de har en skadelig adfærd.

Måske var der en årsag, vi ikke kender til?

Hvis vi ser sandsynligheden for at personen kan modtage en påmindelse om at deres adfærd er skadelig, så kan vi minde dem om det.

Ellers er det ikke til gavn for os eller dem, så er det mest gavnlige at lade være.

Opmærksomhed på at træne os selv

Vi kan holde opmærksomheden på at træne os selv.

Skulle vi minde en person om at deres adfærd er skadelig, så er rådet at gøre det på et tidspunkt hvor de er modtagelige for det, og at aflevere beskeden med kærlig venlighed.

Uden at danne en holdning til hvordan den modtages, og uden at oprette en forventning om et resultat.

Frihed fra lidelse

Vejen til frihed fra lidelse går igennem frihed fra det dømmende sind.

Hver “forkert” sindet holder fast i, har et “rigtig” som modpol. 

Sindet der oplever alt igennem det rigtige og det forkerte, arbejder konstant hårdt.

Sindet der slipper for det dømmende, hviler i sindsro.

Rigtig eller forkert?

Hvad er dine tanker om det dømmende sind, om rigtig og forkert, og friheden fra det, ved at gå ud fra hvad der er til gavn eller ej, uden at dømme?

Skriv dine tanker for neden.

 

Ingen kommentarer

Tilføj din kommentar