HVORFOR

Hvorfor spirituel coaching?

Hvad motiverer dig?

Jeg har en tiltro til mennesker.
Til at alle mennesker deler det samme ønske – at opnå glæde og undgå lidelse.
Jeg tror på at mennesker kan opnå ubetinget glæde og frihed fra lidelse gennem ihærdigt arbejde med intention, indre stilhed og indsigt.
Mit formål er at opnå den frihed.
Og derigennem støtte dem, der er åbne for det, på deres vej.

Calle Hunefalk

Ovenstående opsummering er baggrunden til alt jeg foretager mig.

Det højere formål. Mit HVORFOR.

Dét, der gør, at livet føles som at det er fyldt med mening.

Jeg har en tiltro til mennesker.
Til at alle mennesker deler det samme ønske – at opnå glæde og undgå lidelse.
Jeg tror på at mennesker kan opnå ubetinget glæde og frihed fra lidelse gennem ihærdigt arbejde med intention, indre stilhed og indsigt.
Mit formål er at opnå den frihed.
Og derigennem støtte dem, der er åbne for det, på deres vej.
HVORFOR: Jeg har en tiltro til mennesker …

Mit HVORFOR – mit højere formål – har jeg fundet frem til og defineret i en proces der kaldes Den Gyldne Cirkel, hvor formålet (HVORFOR – eller motivationen bag) står i midten, og i cirkel omkring dét, står HVORDAN. I den yderste cirkel står HVAD – som de fleste oftest starter med – hvad laver du?

Vi vender på det hele, og finder ind til kernen, først. Hvorfor laver du hvad du laver? Hvad motiverer dig? Hvad betyder noget for dig?

HVORDAN

I processen Den Gyldne Cirkel – som er dén vi bruger til at nå ind til HVORFOR – når vi også ind til HVORDAN; hvordan man bringer sit HVORFOR ud i livet.

De her punkter udgør HVORDAN i min gyldne cirkel.

 • Gør dét, der er til gavn for mig selv og andre
 • Hvil i gavnlige sindstilstande
 • Associér med gode mennesker
 • Lær ydmygt gennem den direkte oplevelse
 • Glem konventioner
 • Træn sindet i moral, sindsro og visdom med ihærdighed

For hvert punkt, er der også yderligere forklaringer på hvad de egentlig indebærer.

Det er ikke en prioriteret rækkefølge – alle temaer i HVORDAN er lige vigtige.

Gør dét, der er til gavn for mig selv og andre

 • Mød livet med opmærksom vågenhed
 • Imødekom med legende lethed
 • Oprethold en ydmyghed i livets foranderlighed
 • For alle menneskers bedste. For alle væsener.

Hvil i gavnlige sindstilstande

 • Kærlig venlighed (metta)
 • Medfølelse og empati
 • Sympatisk glæde
 • Ligevægt

Associér med gode mennesker

 • Del læringer og visdom med dem der er åbne for det
 • Lær fra de vise der er nået længere på vejen

Lær ydmygt gennem den direkte oplevelse

 • Undgå påstande – flyt perspektivet fra rigtigt/forkert til hjælpsomt/uhjælpsomt, til gavn eller ikke til gavn
 • Lad ikke mentale filtre (overbevisninger, tankemønstre) komme i vejen for den direkte oplevelse
 • Tro ikke blindt – eksperimentér først og oplev direkte. Spørg. Lær.
 • Bliv ved med at spørge ind til egne og andres perspektiver

Glem konventioner

 • Giv slip på forudfattede meninger og overbevisninger
 • Giv slip på identificering med mentale fortællinger

Træn sindet i moral, sindsro og visdom med ihærdighed

 • Moral i handling ved at undgå at dræbe, at stjæle og at undgå sexuelle fejlhendlinger
 • Moral i tale ved at undgå at lyve, sladre, bagtale eller at tale aggressivt eller i vredesmod
 • Lær om vejen til at give slip på dét der årsager lidelse
 • Meditér (jeg mediterer en time om dagen, som udgangspunkt)
 • Opsøg dér hvor der er modstand i sindet – også dét der er smertefuldt –
  og arbejd ihærdigt med det
 • Bliv ved.

Det fælles bedste – det gode samarbejde

Dét, der er så værdifuldt med at have et tydeligt defineret HVORFOR og HVORDAN – din egen gyldne cirkel – er at det gør det nemmere for mennesker at forholde sig til dig.

Dem, jeg arbejder sammen med, kender godt min gyldne cirkel med definitioner på hvad der driver mig – hvad jeg vil vælge, og hvad jeg vil vælge fra. Jeg har tillid til at lade dem tage beslutninger på mine vegne, eftersom de kender mine bevæggrunde.

I de sammenhæng hvor jeg kender andre personers gyldne cirkel, er det også nemmere for mig at tage hensyn til dem, i forhold til beslutninger og handlinger der påvirker dem.

Det giver også mulighed for at vælge om vi overhoved vil arbejde sammen.

Hvem ønsker du at arbejde sammen med?

HVORFOR?

Ved du hvorfor du arbejder med dét du arbejder med, og hvorfor du arbejder sammen med dem du arbejder sammen med?

Kender du deres motivation og bevæggrunde?

Kender de dine?

En HVORFOR-proces, eller et Gyldne Cirkel forløb, kan give klarhed i dine egne bevæggrunde, og give tankestof til hvem du kunne tænke dig at arbejde sammen med – og netop HVORFOR.

Hvad tænker du om mit HVORFOR og HVORDAN? Giver det et tydeligt billede? Hvad gør det ved dig, at læse det, i forhold til din motivation til at tage kontakt, og arbejde sammen med mig?

Ingen kommentarer

Tilføj din kommentar