Hvem retter sig spirituel coaching til?

hvem retter sig spirituel coaching til?

Hvem retter sig spirituel coaching til?

Spirituel Coaching retter sig til mennesker med kapaciteten til at lave forandringer i sit eget liv.

Jeg har en tiltro til at alle mennesker har den kapacitet. (Se hvorfor)

Spirituel Coaching er til dem, der kan se og har opdaget at vi selv, som mennesker, er med til at årsage vores egen dissonans, stress eller lidelse i livet – og måske har opdaget at vi har mulighed for at gøre noget ved det.

Spirituel Coaching er til dem, der er motiveret til – eller i det mindste interesseret i – at lave forandringer i deres liv, og at arbejde for det.

  • Det kan være at dem der har mødt døden i deres liv, eller har kunnet mærke alvorlig sygdom tæt på.
  • Det kan være dem der er gået ned med stress eller depression, eller der er gået igennem en skilsmisse.
  • Det kan være dem der har udfordringer som forælder, med parforholdet eller med arbejdssituationen.
  • Det kan være dem der har udfordringer med selvtillid eller selvværd, eller med familierelationer.

Formålet er det samme.

At nå frem til sand livsglæde ved at fjerne årsagerne til den stress eller utilfredshed vi lider af.

Ikke ved at lave om på omverden, men ved at træne os i hvordan vi møder den.

Hvem retter sig spirituel coaching til?
Hvem retter sig spirituel coaching til? (Kender du én?)

Mit formål

Jeg har en tiltro til mennesker.
Til at alle mennesker deler det samme ønske – at opnå glæde og undgå lidelse.
Jeg tror på at mennesker kan opnå ubetinget glæde og frihed fra lidelse gennem ihærdigt arbejde med moral, sindsro og visdom.
Mit formål er at opnå den frihed.
Og derigennem støtte dem, der er åbne for det, på deres vej.

Calle Hunefalk