Kategori: Frigør hjertet

Følelsen af at ikke være god nok (og hvordan du kan ændre den)

Den falske identitet “jeg-er-ikke-god-nok”, eller “jeg-slår-ikke-til” er én vi kan arbejde med. Følelsen af at ikke være god nok, at ikke slå til, at burde være en anden, bedre version af vores selv. Følelsen er bundet op på identiteter som vi ønsker at opnå. Eller identiteten vi er tilknyttet til, der holder os fast i …

hvem retter sig spirituel coaching til?

Hvem retter sig spirituel coaching til?

Spirituel Coaching retter sig til mennesker med kapaciteten til at lave forandringer i sit eget liv.

Fem værdifulde påmindelser

1. Det ligger i min natur at blive ældre, jeg er ikke kommet ud over aldring.

2. Det ligger i min natur at blive syg, jeg er ikke kommet ud over sygdom.

Ordentlighed – rigtig og forkert, hjælpsomhed og gavn

Ordentlig. Ordet bliver ofte brugt i sammenhænge hvor vi kommer til at dømme – eller fordømme – om hvad der er rigtig og forkert. Vi kalder det ordentlig eller ikke ordentligt, ikke i orden eller uordentligt. Hvad er ordentligt? Dét, der sker, ved at holde noget op som ordentligt, er at vi dømmer noget som godt …

Menneskesyn

Hvordan ser vi på os selv, som mennesker? Hvordan ser vi på andre mennesker?

Jeg tilgiver dig

Fordi at gå og bære på konflikter og smertefulde hændelser skader os selv, mere end det skader personen vi bærer nag imod. Fordi at tilgive, letter hjertet. Fordi det, at kunne lette hjertet fra den tunge byrde, der ligger i at bære på smertefulde konflikter eller hændelser fra fortiden, kommer med en befriende lethed, i …

Venlighed

Vi ønsker at forandre vores verden. Vi kigger rundt, og ser uretfærdigheder og fejl, og føler at vi er nødt til at gøre noget. Nogen er nødt til at gøre noget! Fordi vi lider, når vi ser andre lide – eller vi forestiller os at vi, eller andre, kommer til at lide. Måske kommer følelsen, at der …

Uforurenet

Vi løsner op for anspændthed. Giver slip. Vi kan ligge vågne om natten, ude af stand til at slukke for tankestrømmen. Fordi vi holder fast. Nogle gange ved vi ikke engang, hvad det er, vi holder fast i. Men hjertet kan ikke bare give slip. I buddhismen taler man om mentale udstrømninger,”forureninger” (asava). Mentale og …

Sjælens værktøj

Uden at dømme om rigtigt eller forkert, bruger vi den accepterende sindsro til at lytte, nærværende. Vi arbejder med i frigøre hjertet, at hjælpe det på vejen til en lethed i livet. Uden store ord, løfter og garantier, med medfølelse og velvilje. Spiritualiteten er den, du bringer med dig. Coachingen er værktøjet der hjælper dig. …

Hjertets træning

Med stilhed og nærvær trænes hjertet over tid, i medfølelse og åbenhed. Ved hjælp af åndedrættet beroliges hjertet på en nænsom måde, gennem at trække vejret gennem hjertet. Den gentagne tanke “må jeg være glad”, gentages gang på gang. Må jeg være glad. Stilhed. Må jeg være glad. Vi behøver ikke at tro på ordene, …