Kategori: Det spirituelle liv

hvem retter sig spirituel coaching til?

Hvem retter sig spirituel coaching til?

Spirituel Coaching retter sig til mennesker med kapaciteten til at lave forandringer i sit eget liv.

Menneskesyn

Hvordan ser vi på os selv, som mennesker? Hvordan ser vi på andre mennesker?

Forandrende

Fordi der er smerte, der ikke kun er fysisk. Fordi der er andet der gør ondt, end kun det kropslige. Fordi rationel tankegang ikke altid er nok, til at få det bedre. Fordi bevidstheden opstår, omkring vores overbevisninger, der hæmmer os. Fordi vi er blevet bevidste om, at vi selv har ansvaret for at lave …

Overflod

De begrænsninger vi oplever i livet, er til hoveddelen dem, vi selv opstiller. Uden vores begrænsende overbevisninger, er der en ubegrænsethed i livet. Den ubegrænsethed giver overflod i alt hvad vi oplever. Et ubegrænset overflod af rigdom i livet, uafhængig af økonomi, status og ejendele.

Mod

At kigge indad, på hvad vi oplever af tanker og følelser, kræver mod. At se på vores faste overbevisninger og rykke ved dem, skubber til vores verdensbillede. Det kræver en god portion mod, eftersom dét, at sætte spørgsmålstegn ved vores overbevisninger, godt kan føles som at tabe fodfæstet.

frihed i selvansvarlighed

Selvansvarlig frihed

Forløbet i spirituel coaching hjælper dig at skifte gear fra at være et offer, til at tage ansvar for dit liv. Selvansvarlighed, der både giver en fornemmelse af frihed, og en bevidsthed om at du selv har styringen i dit liv.

pendul

Spirituel coaching

En spirituel coach hjælper dig med at forandre dit liv, ved at arbejde med hvordan du fungerer, på et dybere niveau. Hvorfor spirituel coaching?